Bývalý průmyslový areál Dolních Vítkovic, tedy koksovna a vysoké pece Vítkovických železáren a těžní věž dolu Hlubina, bývá nazýván "ostravské Hradčany". Tento areál byl v roce 2008 zapsán jako vůbec první česká památka na seznam Evropského kulturního dědictví. Žáci druhého stupně zde aktivně prožili více jak dvě hodiny na interaktivní výstavě, která je věnována technickému pokroku. Vyzkoušeli si různá zařízení např. rumpál, trenažéry, a prováděli také různé pokusy z fyziky, na nichž si mohli uvědomit fungování zákonů v přírodě.

Po prohlídce jsme se přesunuli do centra Ostravy a z radniční věže si prohlédli celé město i široké okolí. FOTO