Pracovníci organizace Člověk v tísni přijeli naše žáky seznámit s počítačovou hrou GhettOut. Hra je simulací sociální reality, jGhettout-6e zasazena do prostředí charakteristického nadprůměrně početnými rodinami a dětmi, které vytvářejí široké rodinné sítě. V tomto prostředí žije vysoký počet nezaměstnaných a většina lidí nemá vyšší dokončené vzdělání než základní.

Cílem hry je dostat rodinu z tohoto prostředí a prací zajistit kvalitní bydlení i dostatek finančních prostředků na spokojený život.

Hra nejstarší žáky velmi zaujala, hrají ji rádi i dále.FOTO