Dne 28. 2. se na naší škole konala již tradiční Galerie na schodech. Tentokrát naŽivot Romů - galerie na schodech-4 téma „Romové".Žáci v
hodinách výtvarné výchovy i v družině malovali obrázky ze života Romů. V 10 hod. se žáci sešli v přízemí školy, kde se uskutečnilo slavnostní otevření galerie. S kulturním programem vystoupil pěvecký kroužek.  Po přestřižení pásky paní ředitelkou byla zahájena prohlídka obrázků, které ozdobily chodby školy. Před přípravnou třídou
byla nainstalována výstava prací žáků PT. Akce se zúčastnili všichni přítomní žáci, společně si prohlédli obrázky, které byly tentokrát velmi zdařilé. FOTO