Dne 24. 1. 2013 se na naší škole konala pěvecká soutěž „Pudlovský zpěváček." Do této soutěžPudlovský zpěváčeke se přihlásilo celkem 9 žáků. Jednalo se o žáky prvního stupně, druhý stupeň reprezentoval pouze žák Josef Mirga z 6. B. Žáci zpívali dvě písně, jednu dle vlastního výběru /u všech se jednalo o romskou píseň/, druhá píseň byla povinná – lidová česká, moravská nebo slovenská. Na prvním místě se umístil Josef Mirga, na druhém místě Alexandr Turták z třetího ročníku a na třetím místě Jenifer Turtáková ze čtvrtého ročníku. Účastníci dostali za odvahu sladkou odměnu, vítězové pak vybavení pro svá pouzdra. FOTO