V rámci Brno - výlet-4projektu ATOM – neorganizovaná mládež jsme získali finanční prostředky na cestování a poznávání blízkého i vzdáleného okolí. V letošním roce jsme se zaměřili především na Moravu.
První cesta vedla žáky druhého stupně v květnu do Brna. Prošli centrum, ZOO, poznali hrad Veveří a krásné počasí umožnilo i výlet po přehradní nádrži. FOTO 
Teplice nad Bečvou-2

Další výlet zavedl žáky druhého stupně do lázeňského městečka
Teplice nad Bečvou. Město, lázně, Hranická propast i Zbrašovské jeskyně se velice líbily. Žáci byli překvapeni, že i v blízkém okolí Ostravska mohou být taková zajímavá místa.  FOTO