4. května jsme využili nabídky Městského úřadu v Bohumíně a zúčastnili jsme se zábavně vzdělvacího prograBM servis-6mu pro ZŠ v prostorách firmy BM servis a. s., oddělení odpadů na Koperníkově ulici. 
Žáci II. stupně si prohlédli sběrný dvůr, separační linku a viděli ukázku svozové techniky. Nejvíce je zaujala výstava Tonda Obal na cestách, kdy je pracovník BM servisu, informoval o možnostech třídění odpadů
a jejich reciklaci.
Všechny žáky potěšil dáreček v podobě balónku s logem firmy. FOTO