Dne 28. 3. 2012 se konala na naší škole galerie na schodech, tentokrát pod názvem "Měsíc knihy-2Čtu, čteš, čteme". Byla uspořádána u příležitosti měsíce knihy.
Žáci prvního i druhého stupně malovali obrázky v hodinách výtvarné výchovy. Před samotnou galerií se uskutečnila výměna obrázků na schodištích I. i II. stupně školy. FOTO 

Dne 28. 3. 2012 v 1000 hod. byla galerie zahájena. Všichni žáci se sešli na chodbě I. stupně. P. uč. Vážanská se svými žáky připravila krátký kulturní program. Poté si žáci společně prohlédli výtvarná díla svých spolužáků.
Všichni se přesunuli na druhý stupeň, kde si krátký kulturní program připravila paní učitelka Řeháčková se třídou VII. A. Po ukončení vystoupení paní ředitelka akci zhodnotila a zakončila. Žáci si prohlédli obrázky na II. stupni a rozešli se do tříd.