První pomoc-3Pod tímto logem probíhalo vyučování ve středu 1. února 2012 v sedmých a osmých třídách. Občanské sdružení KAPA nám prostřednictvím svých dvou pracovnic  připravilo netradiční, ale o to více zajímavé vyučování. Ve dvou skupinách - v jazykové a interaktivní učebně si žáci uvědomovali důležitost první pomoci, ať už to bylo umělé dýchání, hlavní zásady chování jako účastníka nehody apod.. Lektorky si pochvalovaly jejich zápal a snahu si simulované sizuace procvičit. FOTO