V úterý 15. 4. 2014 před Velikonocemi se sešly děti z přípravné třídy a jejich rodiče na akci s názvem „Až seVelikonoční dílničky přípravné třídy-12 louka zazelená, kleknu si tam na kolena..."

Děti vystoupily s pásmem jarních básní, písní a her se zpěvem a rodiče se zapojili do tvůrčích dílniček: pletli karabáče, zdobili perníková vajíčka a vyráběli papírové košíčky s vajíčky. Velikonoční dopoledne jsme zakončili taneční improvizací na píseň „Pozor, jdou k vám kuřátka" z CD Školička s Dádou. FOTO