Dne 21. 3.2014 se pro žáky ZŠ T. G. Masaryka Bohumín - Pudlov uskutečnil projektový den zaměřený na volbu povolání.

Projektového dne s tématem Knihovník, spisovatel, básník, ilustrátor, prodavač v prodejně knih se zúčastnilo celkem 13 dětí 3. a 4. ročníku. Žáci se nejprve hravou formou seznámili s povoláním knihovníka a významem knihovny, vyrobili si čtenářský průkaz, pracovali ve školní knihovně, kde si vypůjčili knihu. Ve třídě se poté s vypůjčenými knihami seznámili, vysvětlili si význam povolání spisovatel, básník, ilustrátor. vyzkoušeli si ilustrovat knihu, navštívili prodejnu knih. Předčítali také žákům 1. třídy v rámci "Měsíce knihy" romskou pohádku "Čertí plácek" z knihy "Zpívající housle" Marie Voříškové. Společně s mladšími spolužáky třídili pohádkové dvojice. Učili se tak vzájemné spolupráci ve skupinách.