Dne 14.1. 2014 se uskutečnila na ZŠ Pudlov v Bohumíně "Inspirativní hodina - I. stupeň". Vzdělávací program vedla Bc. Helena Hašková a byl praktickou ukázkou práce se žáky ve třídě, kde jsou spojeny dva ročníky. Přímo ve třídě byly účastníkům předvedeny konkrétní metody výuky zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí žáků s ohledem na jejich schopnosti. V hodině byly použity moderní aktivizační metody práce a pomůcky. Po hodině následoval rozbor ukázkové hodiny a moderované vzájemné sdílení postřehů a dobré praxe účastníků. Účastníci získali inspiraci a nové náměty k zavádění změn ve své škole. Hodina byla zaměřena na výuku jazyka českého ve 3. a 4. ročníku. Zúčastnilo se a osvědčení získalo 5 účastníků, kteří ocenili příjemnou a klidnou atmosféru, profesionalitu a kvalitní přípravu paní učitelky, a také inspiraci pro vlastní výuku.