Dne 20. 9. 2012 proběhlo jednání Školské rady ZŠ T. G. Masaryka v Bohumíně - Pudlově. Členové školské rady byli informováni o aktivitách projektu i způsobu jejich realizace.

20. 9. 2012 se konaly třídní schůzky s rodiči žáků školy. Rodiče byli informováni o aktivitách projektu ŠKOLA S MÍSTEM PRO VŠECHNY.

Se zahájením projektu na škole byla bohumínská veřejnost seznámena prostřednictvím vysílání bohumínského televizního kanálu dne 5. 9. 2012. Záběry dokumentovaly setkání pedagogů pudlovské školy s organizátory projektu - pracovníky KVIC Nový Jičín.