Bez názvu

                                          

       Naše škola je zapojena do projektu 

„Škola s místem pro všechny"

reg. č. CZ.1.07/1.2.25/01.0017

 Projekt je realizován v období od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2014.

Cílem projektu je podpořit školní úspěšnost dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním

v 9 partnerských školách v Moravskoslezském kraji a vytvořit jim tak motivující prostředí ke vzdělávání.

V přímé práci jsou uplatňovány praktické metody a techniky zohledňující specifičnost cílové skupiny. Všechny aktivity motivují cílovou skupinu k setrvání ve škole a k následné studijní dráze: projektové dny zaměřené na volbu povolání, exkurze do podniků, burzy práce. Zážitkové workshopy pomohou rozvíjet sociální dovednosti žáků. Na školách jsou podporovány volnočasové aktivity – dramatický, hudební a taneční. Do dění školy jsou vtaženi rodiče dětí, účastní se např. tvůrčích dílen v přípravné třídě. Mezi další aktivity projektu patří např. doučování, podpora společenských a kulturních akcí.

Je podpořen osobnostní a profesní růst pedagogů i asistentů pedagoga. Jejich vzděláváním dojde ke zlepšování přístupu k cílové skupině z odlišného prostředí, vnímání a respektování odlišností a jejich příčin a tím pozitivnímu ovlivnění celkového klimatu školy.

Projekt je realizován ve spolupráci s 9 partnerskými školami:

Informace o projektu naleznete na  http://kvic.cz/aktuality/333/1/Projekty/Aktualni/Skola_s_mistem_pro_vsechny, zde jsou rovněž uvedeny kontakty na členy realizačního týmu.

Výstupy projektu Škola s místem pro všechny, reg.č. CZ.1.07/1.2.25/01.0017

Sborník námětů pro práci s interaktivní tabulí SMART board, 

Sborník: Pedagog - asistent

Sborník: Programy projektových dnů zaměřených na povolání v přípravné třídě a MŠ

Dramatická výchova ve škole

 logo