Program Moravskoslezského kraje v oblasti prevence rizikového chování pro školní rok 2012/2013, kterým jsme navázali na předchozí projekty MIŠ.

Období: 1. 1. 2013 – 31. 8. 2013

Lektor MIŠ: Mgr. Karel Opravil

Aktivity:

• dvě setkání s pedagogy během školního roku Moravskoslezsky kraj [logo]

• dvoudenní seminář

• pořízení materiálů pro kooperaci žáků

Témata: otevřená komunikace mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího procesu, práce s pravidly, jednotný přístup k žákům, řešení aktuálních i dlouhodobých problémů se žáky, rozšíření technik a metod pro práci se žáky, obnovení programu proti šikanování

Příspěvek MSK: 55 000,- Kč

Celkové náklady: 79 073,- Kč