Program MŠMT v oblasti prevence rizikového chování pro rok 2012

Období: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012

Lektor MIŠ: Mgr. Marek Mikláš

Aktivity:

• čtyři setkání s pedagogy během školního roku

• dvoudenní seminář

• pořízení materiálů pro kooperaci žáků

Témata: řešení aktuálních i dlouhodobých problémů se žáky, rozšíření technik a metod pro práci se žáky, otevřená komunikace mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího procesu, práce s pravidly, jednotný přístup k žákům, program proti šikanování

Příspěvek MŠMT: 26 469,- Kč

Celkové náklady: 48 543,- Kč