Projekt vznikl ve spolupráci společnosti ATHENA, společnost pro vzdělávání a rozvoj žen, a ZŠ Ostrava-Mariánské Hory, Generála Janka; realizace probíhala v letech 2009 – 2011.
Cílem projektu bylo zlepšení rovných příležitostí a zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ v Moravskoslezském kraji prostřednictvím multikulturní výchovy, vedoucí k prevenci rasismu a xenofobie.
Pracovníci školy se zúčastnili vzdělávání pro pedagogy a získali pomůcky do vyučování : pracovní listy a další materiály k výuce na I. i na II. stupni ZŠ.