Činnost výchovného poradce zahrnuje tři oblasti pro tento školní rok:

  • výchovu k volbě povolání
  • péči o žáky s výukovými problémy a zdravotně postiženými žáky
  • péče o žáky s výchovnými problémy

Řešení výchovných a výukových problémů žáků probíhá ve spolupráci s jejich rodiči a pedagogickými pracovníky školy. Ve složitějších případech se obracíme na pracovníky Pedagogicko - psychologické poradny v Bohumíně, Speciálně pedagogického centra v Karviné či Opavě a sociálního odboru péče o dítě MěÚ v Bohumíně. Při výchově k volbě povolání spolupracujeme zejména s bohumínskými středními školami a IPS ÚP v Karviné.

Konzultační hodiny pro žáky a učitele:

čtvrtek  715 - 745

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky:

čtvrtek      1400 - 1500

Jiný termín možný po domluvě

Činnost metodika primární prevence zahrnuje tři oblasti pro tento školní rok:

  • poskytuje poradenství pro děti, rodiče, učitele, asistenty, vychovatele v otázkách drog, počátcích šikany, rasismu, intolerance a vandalismu
  • pomáhá řešit problematiku záškoláctví, drogových závislostí, alkoholismu a kouření
  • řeší se žáky jejich problémy

Konzultační hodiny:

čtvrtek

1330 - 1430