NÁZEV VEDOUCÍ TŘÍDA

(GRAMMY) Sbor

Kadlíčková I. a II. stupeň

(GRAMMY) Kočky Škola jako centrum komunity

Mlynkecová I. stupeň

(GRAMMY) MatematikKlub matematické gramotnosti

Mocňáková II. stupeň
FIE

Řeháčková

II. stupeň

FIE  Heiduková II. stupeň

Matematická gramotnost

Vojčináková I. stupeň
FIE Kubíková I. stupeň

(GRAMMY) - Literární klub Čtenářská gramotnost

Řeháčková II. stupeň

(GRAMMY) Klub OSR

Hašková I. stupeň
FIE Heiduková I. stupeň
FIE Puková I. stupeň

(GRAMMY) - Klub RŠN - Pudlováček

Mocňáková II. stupeň

 TOM Svišti

Mocňáková