DEN NÁZEV VEDOUCÍ TŘÍDA PŘIHL. Ž. HODINA
Pondělí

(GRAMMY) Sbor

Kadlíčková I. a II. stupeň 5 1240- 1340

(GRAMMY) Kočky

Škola jako centrum komunity

Mlynkecová I. stupeň 6 1240 - 1340

(GRAMMY)

Klub matematické gramotnosti
Mocňáková II. stupeň 8 1330- 1430
Úterý FIE

Horová

I. stupeň

 7

1245- 1345

FIE  Heiduková I. stupeň 14 1245 - 1330

(GRAMMY) - Šmoulové

Matematická gramotnost

Vážanská I. stupeň 8 1330- 1430
Středa
FIE Vážanská I. stupeň 10 1330- 1430

(GRAMMY) - Literární klub

Čtenářská gramotnost

Řeháčková II. stupeň 7 1330- 1430

(GRAMMY)

Klub OSR

Vlasáková II. stupeň 7 1330- 1530
Čtvrtek FIE Horová I. stupeň 7 1245 - 1345
FIE Heiduková I. stupeň 14 1150 - 1250
FIE Vážanská I. stupeň 10 1330 - 1430

(GRAMMY) - Klub RŠN - Pudlováček

Mocňáková II. stupeň 10 650 - 750
dle
potřeby

 TOM Svišti

Mocňáková