Termíny prázdnin

Slavnostní zahájení školního roku

2. 9. 2019

Podzimní prázdniny

úterý 29. 10. 2019
středa 30. 10. 2019

Vánoční prázdniny

od pondělí 23. 12. 2019
do pátku 3. 1. 2020

Začátek vyučování pondělí 6. 1. 2020
Konec I.pololetí, vysvědčení čtvrtek 30. 1. 2020
Jednodenní pololetní prázdniny pátek 31. 1. 2020
Jarní prázdniny 17. 2. - 23. 2. 2020
Velikonoční prázdniny 9. - 10. 4. 2020
Konec školního roku úterý 30. 6. 2020
Hlavní prázdniny 1. 7. - 31. 8. 2020  
Zahájení nového školního roku 2020/2021 úterý 1. 9. 2020