Termíny prázdnin

Slavnostní zahájení školního roku

3. 9. 2018

Podzimní prázdniny

pondělí 29. 10. 2018
úterý 30. 10. 2018

Vánoční prázdniny

od soboty 22. 12. 2018
do středy 2. 1. 2019

Začátek vyučování čvrtek 3. 1. 2019
Konec I.pololetí, vysvědčení čtvrtek 31. 1. 2019
Jednodenní pololetní prázdniny pátek 1. 2. 2019 
Jarní prázdniny 11. 2. - 17. 2. 2019
Velikonoční prázdniny 18. - 22. 4. 2019
Konec školního roku pátek 28. 6. 2019
Hlavní prázdniny 29. 6. - 1. 9. 2019 
Zahájení nového školního roku 2019/2020 2. 9. 2019