Termíny prázdnin

Slavnostní zahájení školního roku

4. 9. 2017

Podzimní prázdniny

čvrtek 26. 10. 2017
pátek 27. 10. 2017

Vánoční prázdniny

od soboty 23. 12. 2017
do úterý 2. 1. 2018

Začátek vyučování středa 3. 1. 2018
Konec I.pololetí, vysvědčení středa 31. 1. 2018
Jednodenní pololetní prázdniny pátek 2. 2. 2018 
Jarní prázdniny 5. 2. - 11. 2. 2018
Velikonoční prázdniny 29. 3. - 30. 3. 2018
Konec školního roku pátek 29. 6. 2018
Hlavní prázdniny 2. 7. - 31. 8. 2018 
Zahájení nového školního roku 2018/2019 3. 9. 2018