2. 5. Dolní Vítkovice VI. B

3. 5. TZ do škol I. stupeň

7. 5. Den Země družina

14. 5. Křeslo pro hosta 3. A

16. 5. Výlet s rodiči - Olomouc

16. 5. Pevnost poznání, výroba svíček - Olomouc - II. stupeň

30. 5. Výlet zámek Kunín - I. stupeň

Základní škola T.G.Masaryka Bohumín – Pudlov Trnková 280 okres Karviná,

příspěvková organizace

_____________________________________________________________________

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

SEZNAM UCHAZEČŮ

Ředitelka

Základní školy T.G.Masaryka Bohumín – Pudlov Trnková 280 okres Karviná,

příspěvková organizace

 

rozhodla o přijetí dětí ke školnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 registrovaných pod čísly 01/2019 – 07/2019 takto:

 

 

01 / 2019 – přijat ke školnímu vzdělávání pro šk.r. 2019/2020

02 / 2019 – přijat ke školnímu vzdělávání pro šk.r. 2019/2020

03 / 2019 – přijat ke školnímu vzdělávání pro šk.r. 2019/2020

04 / 2019 – přijat ke školnímu vzdělávání pro šk.r. 2019/2020

05 / 2019 – přijat ke školnímu vzdělávání pro šk.r. 2019/2020

06 / 2019 – přijat ke školnímu vzdělávání pro šk.r. 2019/2020

07 / 2019 – přijat ke školnímu vzdělávání pro šk.r. 2019/2020

   

Bohumín-Pudlov 26. 4. 2019

 

Zveřejněno dne   30. 4. 2019

                                                                      Mgr. Heiduková Ivana

                       ředitelka školy