Doporučení ministerstva školství na prázdniny - COVID-19

Doporučené odkazy,

leták pro I. stupeň,

leták pro II. stupeň  


Vážení rodiče a milí žáci,

na základě přijatých opatření týkajících se omezení provozu škol v době od 14.10.2020 do 23.10.2020 vám oznamuji, že :

ZAVŘENÍ ŠKOLY se týká JEN tříd:I.A(1.,2.), III.A, V.A, VI.A, VII.A. Žáci těchto tříd se budou vzdělávat formou distanční výuky, která je POVINNÁ!

Sledujte webové stránky, informace od třídních učitelů a asistentů pedagoga, využijte možnosti předávání úkolů v prostoru školy.


 Třídy: VI.B ( 1.,2.,4.,5.,6.,) a VII.B (7.,8.,9.). se NADÁLE VZDĚLÁVAJÍ VE ŠKOLE! Třídy jsou zřízeny dle §16 odst. 9 školského zákona a na tyto třídy se uzavření školy nevztahuje. Žáci tedy musí řádně chodit do školy.

Všichni se společně uvidíme ve škole 2.listopadu 2020

  

Na základě opatření MŠMT č. j. MSMT-39185/2020-1 se podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů stanovují jako dny volna pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol dny 26. října a 27. října 2020. V těchto dnech výuka neprobíhá ani distanční formou.


29.-30.10. Podzimní prázdniny 

  • Od 1. 9. 2020 bude vzdělávání žáků probíhat prezenčně. Během pobytu ve škole a na akcích pořádaných školou se budou dodržovat zvýšená bezpečnostní a hygienická opatření vzhledem ke COVID - 19. Tato opatření vycházejí z manuálu k provozu škol a školských zařízení, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

a) MANUÁL MŠMT VČETNĚ AKTUALIZACÍ - https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

b) POKYN ŘEDITELE ŠKOLY K BEZPEČNOSTI PŘI PROVOZU ŠKOLY: HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMICKÁ PRAVIDLA PRO ŠKOLNÍ ROK 2020

  • Povinnost nosit roušky!

Číst dál...