Hlavní prázdniny začínají v sobotu 30. června 2018

a končí v neděli 2. září 2018

 

Základní škola T.G.Masaryka Bohumín – Pudlov Trnková 280 okres Karviná,

příspěvková organizace

_____________________________________________________________________

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

SEZNAM UCHAZEČŮ

 

Ředitelka

Základní školy T.G.Masaryka Bohumín – Pudlov Trnková 280 okres Karviná,

příspěvková organizace

 

rozhodla o přijetí dětí ke školnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019 registrovaných pod čísly 01/2018 – 17/2018 takto:

 

 

01 / 2018 – přijat ke školnímu vzdělávání pro šk.r. 2018/2019

02 / 2018 – přijat ke školnímu vzdělávání pro šk.r. 2018/2019

03 / 2018 – přijat ke školnímu vzdělávání pro šk.r. 2018/2019

04 / 2018 – přijat ke školnímu vzdělávání pro šk.r. 2018/2019

05 / 2018 – přijat ke školnímu vzdělávání pro šk.r. 2018/2019

06 / 2018 – přijat ke školnímu vzdělávání pro šk.r. 2018/2019

07 / 2018 – přijat ke školnímu vzdělávání pro šk.r. 2018/2019

08 / 2018 – přijat ke školnímu vzdělávání pro šk.r. 2018/2019

09 / 2018 – přijat ke školnímu vzdělávání pro šk.r. 2018/2019

10 / 2018 – přijat ke školnímu vzdělávání pro šk.r. 2018/2019

11 / 2018 – přijat ke školnímu vzdělávání pro šk.r. 2018/2019

12 / 2018 – přijat ke školnímu vzdělávání pro šk.r. 2018/2019

13 / 2018 – přijat ke školnímu vzdělávání pro šk.r. 2018/2019

14 / 2018 – přijat ke školnímu vzdělávání pro šk.r. 2018/2019

15 / 2018 – přijat ke školnímu vzdělávání pro šk.r. 2018/2019

16 / 2018 – přijat ke školnímu vzdělávání pro šk.r. 2018/2019

17 / 2018 – přijat ke školnímu vzdělávání pro šk.r. 2018/2019

 

Bohumín-Pudlov 24.4.2018

 

Zveřejněno dne   30.4.2018

                                               PaedDr.Jarmila Horová

ředitelka školy