V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze den 25. května 2020 je umožněno od

1. června 2020 znovuotevření škol a tříd zřízených podle §16 ods. 9 školského zákona pro žáky 1. stupně.

Docházka není povinná. V případě zahájení docházky se musí zákonný zástupce seznámit a podepsat čestné prohlášení

V naší škole se jedná o žáky 1. stupně třídy V. B (1., 3., 4., 5., 6.)Ochrana zdraví spec.

V případě dotazů kontaktujte p. učitelku třídní nebo se informujte na tel. čísle 731130700