Dle uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví, usnesení vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020 a souboru hygienických pokynů MŠMT je od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků prvního stupně ve škole. Docházka není povinná. Zákonní zástupci žáků prvního stupně jsou povinni se rozhodnout nejpozději do 18. 5. 2020, zda žák nastoupí do školy. V případě zahájení docházky bude třeba podepsat čestné prohlášení.

Toto opatření se týká žáků: I. A, II. A (2., 5.), IV. A

Více informací na tel. čísle: 731130700, nebo u svých p. učitelek

Čestné prohlášení o neexistanci příznaků virového infekčního onemocnění