Na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, na základě kterého dochází k dočasnému uzavření základních, středních a vyšších odborných škol do odvolání.

V této souvislosti prijala škola od 11. 3. 2020 do odvolání tato opatření:

a) Neprobíhá výuka žáků v základní škole a je zrušen provoz školní družiny.

b) Žákům základní školy, kteří se stravují ve školní jídelně jsou automaticky odhlášeny obědy.

c) Den před obnovením chodu školy budou strávníkům (žákům ZŠ) obědy zpětně přihlášeny.

d) Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let je možné si vyzvednout na sekretariátu školy v pracovních dnech od 8:00 hodin do 12:30 hodin.

e) Zrušen je pronájem šk. tělocvičny.

Sledujte veřejné sdělovací prostředky, web školy.