Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Na základě tohoto opatření bude zápis na naší škole probíhat od 1. 4. do 10.4.2020

Pro školní rok 2020/2021 zapisujeme děti, které:

a) jsou narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014,

b) po odkladu školní docházky 

 FORMULÁŘE: 

  1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
  2. Žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky pro dítě 

 Umožňujeme rodičům :

  1. Vhodit vyplněnou žádost do schránky u vchodových dveří školy (od 1. do 10. dubna)
  2. Dostavit se osobně od 1.4..-6.4.2020, a to po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle: 731130700.

K domácí přípravě žáků si najdete potřebné informace ve složce výukové materiály v hlavní nabídce.

Přehled užitečných odkazů pro výuku online:

1) Matematiku pro 1. - 9. roč. základních škol v hravé formě:https://www.matika.in/cs/

2) Čeština a matematika pro I. a II. stupeň: https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

3) Pro žáky I. stupně: https://skolakov.eu/

4) Nakladatelství Fraus zpřístupňuje el. učebnici pro základní školy: https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

5) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA pro I. a II. ročník: http://www.nns.cz/blog/

6) Online procvičování pro žáky základních škol nabízí Škola s nadhledem:

    https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled

7) UčíTelka:https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci vydala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje doporučení. Věnujte těmto informacím zvýšenou pozornost.viz příloha

Na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, na základě kterého dochází k dočasnému uzavření základních, středních a vyšších odborných škol do odvolání.

V této souvislosti prijala škola od 11. 3. 2020 do odvolání tato opatření:

a) Neprobíhá výuka žáků v základní škole a je zrušen provoz školní družiny.

b) Žákům základní školy, kteří se stravují ve školní jídelně jsou automaticky odhlášeny obědy.

c) Den před obnovením chodu školy budou strávníkům (žákům ZŠ) obědy zpětně přihlášeny.

d) Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let je možné si vyzvednout na sekretariátu školy v pracovních dnech od 8:00 hodin do 12:30 hodin.

e) Zrušen je pronájem šk. tělocvičny.

Sledujte veřejné sdělovací prostředky, web školy.